ÁSZF

  Retourbus.com Szállító Kft.

(ÁSZF)

(Utazási Szabályzat)

 

Cégadatok:

Neve: Retourbus.com Szállító Korlátolt Felelősségű Társaság.

Rövid neve: Retourbus.com Kft.

Tevékenysége: szárazföldi személyszállítás

Székhelye: H-6000 Kecskemét, Rákóczi út 9. 2/8

Ügyvezető: György István Tamás

Szakmai irányító: György István Tamás

Bejegyezve: a Bács-Kiskun megyei Törvényszéken mint Cégbíróságon.

Cégjegyzék szám (cj.): 03-09-

Kamarai regisztrációs szám:

Adószáma:

Közösségi adószáma:

Bankszámlaszáma:

Forint:

Valuta:

SWIFT:

 

 

Fogalmak:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): mely alapját a 176/2015 (VII.07.) Kormányrendelet képezi. A Szolgáltató és a Felhasználó/Utas jogait és kötelezettségeit tartalmazó irat, melyet a Szolgáltató egyoldalúan módosíthat és a Weboldalon tesz közzé. Hatályossága a Weboldalon való közzététel pillanatától számított 48 óra múlva a visszavonás időpontjáig tart. Mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra/Utasra kötelező érvényű.

Szolgáltató: a Retourbus.com Kft., mely a Weboldal kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője és a kínált utazási szolgáltatás működtetője. A visszaigazolt és a Felhasználó által elfogadott viteldíjról számlát bocsát ki a Felhasználó részére. Az, aki viteldíj ellenében előre megbeszélt időben elszállítja a Felhasználót/Utast a szintén előre megbeszélt célállomáshoz.

Weboldal: a Szolgáltató honlapja: retourbus.com,  ahol a Szolgáltató a szolgáltatásait hirdeti és ahol a Felhasználók/Utasok tájékozódhatnak az utazási lehetőségekről (iránya, dátuma), feltételekről, valamint utazási megrendeléseiket megtehetik.

Rendszer: a Weboldalon található – a Szolgáltató által meghirdetett, közzétett – utazási ajánlatokat tartalmazza, az utazások indulási idejéről, úti céljáról, megállóiról tájékoztatást ad. A Rendszer tartalmazza az ÁSZF-et, mely elfogadását a Felhasználó/Utas a Rendszerben jelöli. A Rendszer ezt regisztrációként kezeli, mely díjmentes. A Rendszer tartalmaz a Felhasználók/Utasok tájékoztatását szolgáló egyéb információkat is. Például Adatkezelési Nyilatkozat, a Szolgáltató  adatai, elérhetőségei, Utas által kitöltendő formanyomtatványok, várható utazási időpontok, adott út várható útvonala, kedvezmények, Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK), program ajánlatok (koncert, kiállítás, konferencia, sportrendezvény, városnézés) stb.

Felhasználó: az a legalább 18. évét betöltött, cselekvőképes magánszemély vagy társaság (család, baráti társaság, iskolák, cégek, klubok, egyesületek, zenekarok stb., stb.) aki a rendszeren közzétett utazási ajánlatokról tájékozódhat és megbízást ad a szolgáltatás elvégzésére. Kérdéseit, egyéni utazási kívánságait közölheti és a megrendelt utazások visszaigazolása után, határidőre átutalja az egyeztetett viteldíjat.

Utas:  az a legalább 18. évét betöltött, cselekvőképes magánszemély aki a Szolgáltató utazási szolgáltatását igénybe veszi, utazik a célállomásra. 14-18 év közötti Utas a nála lévő írásos szülői engedéllyel utazhat. 14 év alatti gyermek a nála lévő szülői írásos engedéllyel, abban megnevezett kísérővel utazhat. A kísérő fizető utasként utazhat. Az engedély a Szolgáltató weboldalán megtalálható, annak teljes körű kitöltése a gyermek utaztatásának feltétele.

 

HATÁLYA:

 

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya a retourbus.com Személyszállító Kft. kizárólagos tulajdonában álló és az általa működtetett retorbus.com weboldalon  található utazás foglalási rendszer Felhasználók/Utasok általi igénybevételére terjed ki. Jelen ÁSZF a szolgáltatásban részt vevő Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó/Utas üzleti viszonyait, jogait és kötelezettségeit, valamint a viteldíj mértékét, poggyász szállítási és egyéb utazási feltételeket szabályozza.

 

Utazás megrendelése:

 

Felhasználó/Utas a Szolgáltató  Weblapján, az erre a célra kialakított online felületen írásban jelezheti utazási szándékát. Az utazás megrendelése a Szolgáltató által előírt adatok megadásával és a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával, illetve a közölt utazási díj átutalásával lesz végleges! Amennyiben Felhasználó/Utas az írásbeli visszaigazolást 24 órán belül nem kapta meg, azt haladéktalanul szükséges telefonon jeleznie a Szolgáltató felé a weblapon jelzett telefonszámon. Amennyiben Felhasználó/Utas nem kapott írásbeli visszaigazolást, és ennek tényét elmulasztotta jelezni a fenti határidőn belül, a Szolgáltatót nem terheli felelősség az utazás meghiúsulásáért! Csoportos megrendelés (3 főtől) esetén, csak előre utalással fogadunk el helyfoglalást, melynek összegét a Szolgáltató közli a Felhasználóval!

A Felhasználó/Utas az adatainak megadásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat az 1992. évi LXIII. törvény(?) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján kezeli. Eleget tesz a titoktartási kötelezettségének, a személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra, harmadik fél számára nem teszi elérhetővé. Kivéve olyan eseteket, melyekről a bíróság vagy egyéb közigazgatási szerv dönt. Például utassal szembeni igények, jogok érvényesítése. A Szolgáltató saját célra, reklámanyagok küldésére használhatja az adatokat, ehhez a Felhasználó/Utas az ÁSZF elfogadásával hozzájárul.

 

Az Utas kötelezettségei:

Az Utas az utazás megkezdése előtt, a szállító gépjárműbe beszállás előtt kérésre köteles felmutatni személyi igazolványát, útlevelét, egyéb, az utazáshoz előírt okmányait. Az Utasnak ismernie kell a határátlépés szabályait, azokat be kell tartania. Ha az adott országba az utast ellenőrzés során nem engedik be, vagy csomagját elkobozzák, vagy bárminemű hatósági ellenőrzés miatt a tovább utazását korlátoznák, a szállító gépjármű nélküle folytatja útját! Ebben az estben nem jogosult kártérítésre, utazási díja nem igényelhető vissza. A tovább utazását saját költségén és saját szervezésben kell megoldania.

Az utazás során a szállító gépjárműben az étkezés, a dohányzás, a szeszes ital, egyéb tudatmódosító szer fogyasztása szigorúan tilos!

Ennek be nem tartása esetén a gépjármű vezetője megtagadhatja a tovább utaztatást. Ittas egyének, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló egyének nem szállhatnak a gépjárműbe!

A szállító gépjárműben okozott kárt a károkozó Utas köteles a helyszínen azonnal megtéríteni, amennyiben erre nem hajlandó, az ellene bírósági úton behajtható. A sofőr köteles az okozott kárt a szolgálati telefon segítségével dokumentálni. Az Utas a biztonsági övet köteles menet közben bekapcsolni, ennek megtagadása, elmulasztása az utazásból történő kizárással jár. A biztonsági öv bekapcsolásának elmulasztása miatt bekövetkezett bírságért, esetleges sérülésekért szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A viteldíjat banki utalással, a Szolgáltatóval egyeztetett határidőig és összegben kell rendezni.  Utaláskor a díjnak jóvá kell íródnia a Szolgáltató számláján az utazás megkezdéséig. Amennyiben a   Felhasználó/Utas az utazás megkezdése előtt kevesebb, mint 48 órával lemondja az utat, illetve nem jelenik meg a beszállás helyszínén – a közöttük érvényben lévő szerződés alapján, mely az út megrendelésével létrejött – a viteldíjat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni.

Ha több, mint 48 órával, de kevesebb mint 168 órával az utazás megkezdése előtt kerül lemondásra a foglalás, és a teljes utazási díj fizetése már megtörtént, akkor a Szolgáltató 50% viteldíj levonása után a fennmaradó összeget visszatéríti az Felhasználó/Utas bankszámlájára. Amennyiben az utazás megkezdése előtt több mint 168 órával történik a lemondás, az Felhasználó/Utas jogosult a viteldíj 100%-ának visszatérítésére a bankszámlájára, 5% adminisztrációs díj levonásával.

 

A Szolgáltató kötelezettségei:

A Szolgáltató köteles írásban (e-mailben) reagálni a Felhasználó megrendeléseire, egyéb leveleire.

A Szolgáltató köteles a Felhasználó konkrét utazási megrendelésére díjkalkulációt végezni és azt írásban közölni a Felhasználóval. Valamint közölni az utazás időpontját, a beszállás helyét, idejét, az utazás várható útvonalát.

A Szolgáltató köteles az Utast a beszállás helyén és időben felvenni, a célállomásra eljuttatni.

Amennyiben útközben a továbbhaladás a szállító gépjármű meghibásodása miatt meghiúsul, a Szolgáltató köteles az Utasok továbbszállítását másik gépjármű kiállításával megoldani. Ebben az esetben az Utas nem jogosult kártérítésre, vagy viteldíj visszatérítésre. Az Utasnak 24 órán belül tovább kell tudnia utazni. A Szolgáltató abban az esetben köteles kártérítést fizetni, amennyiben a késést szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta. A kártérítés nagysága legfeljebb a viteldíj 100%-ig terjedhet. A közúti közlekedés sajátosságai, időjárási viszonyok, vagy harmadik fél okozta késés miatt (vis major, harci események, technikai akadályok, természeti jelenségek) a Szolgáltató nem vonható felelősségre, nem kötelezhető kártérítésre. A fentebbi okok miatt jelentkező többletköltségek, pl. szállás, étkezés, az Utast terhelik. Amennyiben az utazás során a Szolgáltató hibájából a poggyászban kár keletkezne, úgy a menetjegy díjának mértékéig a Szolgáltató kártérítésre kötelezhető. Elveszett, sérült poggyász esetén az Utas köteles legkésőbb a kiszálláskor jelezni kártérítési igényét. A kárbejelentést a sofőr köteles írásban igazolni. A nem megfelelő csomagolás, illetve már hibás táska miatt bekövetkezett kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem felelős a poggyászban esett kárért, ha az utas nem jelezte előre megfelelően annak tartalmát (törékeny, érzékeny stb.). Gépjárműben felejtett dolgokért felelősséget nem vállalunk! A sofőr köteles a talált tárgyat leadni a cég székhelyén, melyet 30 napig megőrzünk. 30 nap után az elhagyott tárgyakat jótékonysági célra ajánljuk fel!

Poggyász szabályok:

Az Utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen (annak sérülése, piszkolódása nélkül)- a későbbiekben meghatározott tömegkorlátozásra is figyelemmel lehet elhelyezni.

Személyszállító szolgáltatás keretében nem szállítható olyan tárgy amely:

– áruküldemény

– méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, nem rögzíthető biztonságosan.

A gépkocsi vezetője megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a gépkocsit, más utasok egészségét,  ruházatát vagy poggyászát beszennyezheti, illetve a biztonságos közlekedést zavarja.

A Szolgáltató Utasonként kettő (2) darab normálméretű bőrönd és egy (1) darab kézitáska elszállítását vállalja külön díj nélkül. Az útipoggyász legnagyobb összsúlya személyenként maximum 30 kg lehet. A gépkocsi vezetője a poggyászok súlyát utazás előtt súlymérő eszközzel ellenőrizheti. A súlymérés megtagadása az Utas részéről a poggyász, esetleg az Utas kizárásával járhat az utazásból. A kézitáska (ha szükséges) az utastérben az Utas lábánál, más utas kényelmét nem befolyásolva el kell férjen! Amennyiben az Utas a megengedett poggyásznál többet hoz, a Szolgáltató külön díj ellenében, és csak szabad hely esetén köteles azt elszállítani. Azokat a poggyászokat, melyek az Utasok épségét, egészségét, ruházatát esetleg a többi poggyász épségét veszélyeztetik a sofőr nem köteles a gépjárműbe berakni. Kézipoggyászban csak olyan tárgy szállítható, amit jogszabály, törvény, hatósági engedély nem tilt. A kézipoggyászok gépkocsiból történő ki- és berakását a gépkocsivezető végzi. Oda szállítása az Utas feladata.

A megengedett poggyászon felüli szállítás díja 0-25 kg-ig 25 €, és mindig előre egyeztetés szükséges. Kerekes székért, rokkant botért, gyermekkocsiért, gyermekülésért nem kell díjat fizetni a használója utazása esetén.

Egyéb dolgok szállítását előre egyeztetés után csak szabad csomagtér kapacitás és terhelhetőség esetén vállaljuk, de azok épségéért a szállítás közbeni sérüléséért felelősséget nem tudunk vállalni. Feltétel, hogy a szállítandó tárgy a gépkocsiban, az utasokban, azok poggyászaiban ne okozhasson sérülést, kárt. Kártérítésre ebben az esetben a szállított tárgy tulajdonosa kötelezett.

A szállító gépjárműben nem szállítható:

– áru küldemény.

– gazdátlan, kísérő nélküli csomag.

– állatok, hobbi- és díszállatok is.

– Magyarországon és az út során érintett országok, célország hatályos jogszabályai által tiltott áruk.

– személyenként maximált mértéknél több áru.

– vámköteles áru.

– robbanó, gyúlékony, veszélyes, mérgező, undort keltő anyag.

– kábítószer, tudatmódosító szer.

– lőfegyver, lőszer, más fegyvernek minősülő tárgy.

– engedélyköteles szúró- illetve vágóeszköznek minősülő tárgy.

– a gépjármű tisztaságát, épségét veszélyeztető poggyász.

 

 Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az utazás során bárminemű panasz lépne fel az Utas részéről, azt 15 naptári napon belül írásban jelezheti a Szolgáltató felé. Ezt követően szolgáltatónak 30 naptári nap áll rendelkezésére a panasz kivizsgálására, annak esetleges orvoslására.

Az utaztatást a Szolgáltató, illetve annak sofőrje az alábbi esetekben kártérítés, illetve fuvardíj visszafizetése nélkül megtagadhatja ha az Utas:

– utazási díja nem érkezett meg a Szolgáltató bankszámlájára.

– nem rendelkezik érvényes személyi okmányokkal.

– ittas, vagy a gépjárműben szeszes italt fogyasztott, tudatmódosító szer hatása alatt áll.

– a gépjárműben dohányzott, tudatmódosító szert fogyasztott.

– állapota, viselkedése veszélyt jelent a sofőrre, munkájára, a vele együtt utazókra.

– a társadalmi együttélés szabályait viselkedése sérti.

– nem tartja be az ÁSZF-ben foglalt szabályokat, előírásokat.

– a többi utast zavarja, zaklatja, hangoskodik.

– ruházata, saját személyi tisztasága nem megfelelő, sérti a többi utas utazási komfortját.

– fertőző betegségben szenved.

– kárt tett a szállító gépjárműben, felszereléseiben, Utasok egészségében, vagyontárgyaiban.

 

Záró rendelkezések:

Jelen ÁSZF a szállítási szerződés részét képezi, az utazás megrendelésével az utas elfogadja az ebben foglaltakat.

A Szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF egyes rendelkezéseit külön értesítés nélkül megváltoztatni.

A Szolgáltató az ÁSZF-et hivatalos weblapján a retourbus.com weboldalon, és a cég székhelyén teszi közzé.

A szerződő felek a jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitáik tekintetében hatáskörtől függően alávetik magukat a … Törvényszék, illetőleg a …..  Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Ezen ÁSZF közzététele az alábbi dátummal történik, az ÁSZF 48 órával később lép hatályba.

 

Kecskemét, 2019.

György István Tamás

ügyvezető sk.