retourbus.com Utaztató Kft.

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Cégadatok:

Neve: retourbus.com Utaztató Korlátolt Felelősségű Társaság.

Rövid neve: retourbus.com Kft.

Székhelye: H–6000 Kecskemét, Jókai u. 40. fszt/2.

Főtevékenység: utazásszervezés

Ügyvezető: György István Tamás

Szakmai irányító: György István Tamás

Bejegyezve: a Bács-Kiskun megyei Törvényszék Cégbíróságán.

Cégjegyzék száma (cj.): 03-09-132669

Adószáma: 26724960-2-03

Közösségi adószáma: HU26724960

Tevékenységi engedély száma:

Kamarai regisztrációs száma: BA26724960

Bankszámlák száma (UniCredit Bank):

BIC/SWIFT kód: BACXHUHB

Forint átutaláshoz:

Magyarországról: 10918001-00000106-76050007

külföldről: HU15–10918001-00000106-76050007

Euró átutaláshoz:

Magyarországról: 10918001-00000106-76050014

külföldről: HU20–10918001-00000106-76050014

Fogalmak:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): mely alapját a 176/2015 (VII.07.) Kormányrendelet képezi. A Szolgáltató és a Felhasználó/Utas jogait és kötelezettségeit tartalmazó irat, melyet a Szolgáltató egyoldalúan módosíthat és a Weboldalon tesz közzé. Hatályossága a Weboldalon való közzététel pillanatától számított 24 óra múlva a visszavonás időpontjáig tart. Mind a Szolgáltatóra, mind a Felhasználóra/Utasra kötelező érvényű.

Szolgálta: a retourbus.com Utaztató Kft., mely a Weboldal kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője és a kínált utazási szolgáltatás működtetője. A visszaigazolt és a Felhasználó által elfogadott viteldíjról számlát bocsát ki a Felhasználó részére. Az, aki viteldíj ellenében előre megbeszélt időben elszállítja a Felhasználót/Utast a szintén előre megbeszélt célállomáshoz.

Weboldal: a Szolgáltató honlapja: retourbus.com, ahol a Szolgáltató a szolgáltatásait hirdeti és ahol a Felhasználók/Utasok tájékozódhatnak az utazási lehetőségekről (iránya, dátuma), feltételekről, valamint utazási megrendeléseiket megtehetik.

Blog: a Szolgáltató honlapján üzemeltetett lehetőség. A Szolgáltató az utak során megtörtént eseményeket, helyszíneket, fotókat, videókat jeleníti meg.

Facebook: a Szolgáltató által alapított, üzemeltetett facebook üzleti oldal, melyen Szolgáltató közzéteszi meghirdetett utazásait, eseményeket közöl, kapcsolatot tart a felhasználóival. Az oldalon tilos büntetendő szövegű, tartalmú bejegyzést tenni! A közzétett bejegyzéseket bárki a saját oldalán vagy egyéb oldalakon megoszthatja. Ezen oldalon közzétett reklámjait, utazási hirdetéseit a Szolgáltató a facebook témába vágó egyéb oldalain is megjelenítheti.

Rendszer: a Weboldalon található – a Szolgáltató által meghirdetett, közzétett – utazási ajánlatokat tartalmazza, az utazások indulási idejéről, úti y külföldi állampolgár céljáról, megállóiról tájékoztatást ad. A Rendszer tartalmazza az ÁSZF-et, mely elfogadását a Felhasználó/Utas a Rendszerben jelöli. A Rendszer ezt regisztrációként kezeli, mely díjmentes. A Rendszer tartalmaz a Felhasználók/Utasok tájékoztatását szolgáló egyéb információkat is. Például a Szolgáltató adatai, elérhetőségei, Utas által kitöltendő formanyomtatványok, várható utazási időpontok, adott út várható útvonala, kedvezmények, Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK), program ajánlatok (koncert, kiállítás, konferencia, sportrendezvény, városnézés) stb.

Felhasználó: az a legalább 18. évét betöltött, cselekvőképes (magyar vagy külföldi) magánszemély vagy társaság (család, baráti társaság, iskolák, cégek, klubok, egyesületek, zenekarok stb. stb.) aki a rendszeren közzétett utazási ajánlatokról tájékozódhat és megbízást ad a szolgáltatás elvégzésére. Kérdéseit, egyéni utazási kívánságait közölheti és a megrendelt utazások visszaigazolása után, határidőre átutalja az egyeztetett viteldíjat.

Utas: az a legalább 18. évét betöltött, cselekvőképes magánszemély aki a Szolgáltató utazási szolgáltatását igénybe veszi, utazik a célállomásra. 14-18 év közötti Utas a nála lévő írásos szülői engedéllyel utazhat. 14 év alatti gyermek a nála lévő szülői írásos engedéllyel, abban megnevezett kísérővel utazhat. A kísérő fizető utasként utazhat. Az engedély a Szolgáltató weboldalán megtalálható, annak teljes körű kitöltése a gyermek utaztatásának feltétele.

Hatálya:

Ezen Általános Szerződési Feltételek hatálya a retourbus.com Utaztató Kft. kizárólagos tulajdonában álló és az általaműködtetett retourbus.com weboldalon található utazás foglalási rendszer Felhasználók/Utasok általi igénybevételére terjed ki. Jelen ÁSZF a szolgáltatásban részt vevő Szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó/Utas üzleti viszonyait, jogait és kötelezettségeit, valamint a viteldíj mértékét, poggyász szállítási és egyéb utazási feltételeket szabályozza.

Utazás megrendelése:

Felhasználó/Utas a Szolgáltató Weblapján, az erre a célra kialakított online felületen írásban jelezheti utazási szándékát. Az utazás megrendelése a Szolgáltató által előírt adatok megadásával és a Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával, illetve a közölt utazási díj átutalásával lesz végleges! Amennyiben Felhasználó/Utas az írásbeli visszaigazolást 24 órán belül nem kapta meg, azt haladéktalanul szükséges telefonon jeleznie a Szolgáltató felé a weblapon jelzett telefonszámon. Amennyiben Felhasználó/Utas nem kapott írásbeli visszaigazolást, és ennek tényét elmulasztotta jelezni a fenti határidőn belül, a Szolgáltatótnem terheli felelősség az utazás meghiúsulásáért! Megrendelés esetén, csak előre utalással fogadunk el helyfoglalást, melynek összegét a Szolgáltató közli a Felhasználóval!

A Felhasználó/Utas az adatainak megadásával elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket.

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat az 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény alapján kezeli. Eleget tesz a titoktartási kötelezettségének, a személyes adatokat nem hozza nyilvánosságra, harmadik fél számára nem teszi elérhetővé. Kivéve olyan eseteket, melyekről a bíróság vagy egyéb közigazgatási szerv dönt. Például utassal szembeni igények, jogok érvényesítése. A Szolgáltató saját célra, reklámanyagok küldésére használhatja az adatokat, ehhez a Felhasználó/Utas az ÁSZF elfogadásával hozzájárul.

Az Utas kötelezettségei:

Az Utas az utazás megkezdése, a szállító gépjárműbe beszállása előtt kérésre köteles felmutatni személyi igazolványát, útlevelét, egyéb, az utazáshoz előírt okmányait. Az Utasnak ismernie kell a határátlépés szabályait, azokat be kell tartania. Ha az adott országba az utast ellenőrzés során nem engedik be, vagy csomagját elkobozzák, vagy bárminemű hatósági ellenőrzés miatt a tovább utazását korlátoznák, a szállító gépjármű nélküle folytatja útját! Ebben az estben nem jogosult kártérítésre, utazási díja nem igényelhető vissza. A tovább utazását saját költségén és saját szervezésben kell megoldania.

Az utazás során a szállító gépjárműben az étkezés, a dohányzás, a szeszes ital, egyéb tudatmódosító szer fogyasztása szigorúan tilos!

Ennek be nem tartása esetén a gépjármű vezetője megtagadhatja a tovább utaztatást. Ittas egyének, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt álló egyének nem szállhatnak a gépjárműbe!

A szállító gépjárműben okozott kárt a károkozó Utas köteles a helyszínen azonnal megtéríteni, amennyiben erre nem hajlandó, az ellene bírósági úton behajtható. A sofőr köteles az okozott kárt a szolgálati telefon segítségével dokumentálni. Az Utas a biztonsági övet köteles menet közben bekapcsolni, ennek megtagadása, elmulasztása az utazásból történő kizárással jár.

A biztonsági öv bekapcsolásának elmulasztása miatt bekövetkezett bírságért, esetleges sérülésekért szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

A viteldíjat (tipikusan 10 € cent/km, vagy ennek megfelelő Ft) banki utalással, a Szolgáltatóval egyeztetett határidőig és összegben kell rendezni. A viteldíjnak jóvá kell íródnia a Szolgáltató számláján az utazás megkezdéséig. Amennyiben a Felhasználó/Utas az utazás megkezdése előtt kevesebb, mint 48 órával lemondja az utat, illetve nem jelenik meg a beszállás helyszínén – a közöttük érvényben lévő szerződés alapján, mely az út megrendelésével létrejött – a viteldíjat a Szolgáltató nem köteles visszafizetni.

Ha több, mint 48 órával, de kevesebb mint 168 órával az utazás megkezdése előtt kerül lemondásra a foglalás, és a teljes utazási díj fizetése már megtörtént, akkor a Szolgáltató 50% viteldíj levonása után a fennmaradó összeget visszatéríti azFelhasználó/Utas bankszámlájára. Amennyiben az utazás megkezdése előtt több mint 168 órával történik a lemondás, az Felhasználó/Utas jogosult a viteldíj 100%-ának visszatérítésére a bankszámlájára, 5% adminisztrációs díj levonásával.

A Szolgáltató kötelezettségei:

A Szolgáltató köteles írásban (e-mailben) reagálni a Felhasználó megrendeléseire, egyéb leveleire.

A Szolgáltató köteles a Felhasználó konkrét utazási megrendelésére díjkalkulációt végezni és azt írásban közölni a Felhasználóval. Valamint közölni az utazás időpontját, a beszállás helyét, idejét, az utazás várható útvonalát.

A Szolgáltató köteles az Utast a beszállás helyén és idejében felvenni, a célállomásra eljuttatni.

Amennyiben útközben a továbbhaladás a szállító gépjármű meghibásodása miatt meghiúsul, a Szolgálta köteles az Utasok továbbszállítását másik gépjármű kiállításával megoldani. Ebben az esetben az Utas nem jogosult kártérítésre, vagy viteldíj visszatérítésre. Az Utasnak 24 órán belül tovább kell tudnia utazni. A Szolgáltató abban az esetben köteles kártérítést fizetni, amennyiben a késést szándékosan, vagy súlyosan gondatlanul okozta. A kártérítés nagysága legfeljebb a viteldíj 100%-ig terjedhet. A közúti közlekedés sajátosságai, időjárási viszonyok, vagy harmadik fél okozta késés miatt (vis maior, harciesemények, technikai akadályok, természeti jelenségek. stb.) a Szolgáltató nem vonható felelősségre, nem kötelezhető kártérítésre. A fentebbi okok miatt jelentkező többletköltségek, pl. szállás, étkezés, az Utast terhelik. Amennyiben az utazás során a Szolgáltató hibájából a poggyászban kár keletkezne, úgy a menetjegy díjának mértékéig a Szolgálta kártérítésre kötelezhető. Elveszett, sérült poggyász esetén az Utas köteles legkésőbb a kiszálláskor jelezni kártérítési igényét. A kárbejelentést a sofőr köteles írásban igazolni. A nem megfelelő csomagolás, illetve már hibás táska miatt bekövetkezett kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató nem felelős a poggyászban esett kárért, ha az utas nem jelezte előre megfelelően annak tartalmát (törékeny, érzékeny stb.). Gépjárműben felejtett dolgokért felelősséget nem vállalunk! A sofőr köteles a talált tárgyat leadni a cég székhelyén, melyet 30 napig megőrzünk. 30 nap után az elhagyott tárgyakat jótékonysági célra ajánljuk fel!

Poggyász szabályok:

Az Utas olyan méretű poggyászt vihet magával, amelyet a csomagtérben vagy az üres ülésen (annak sérülése, piszkolódása nélkül)– a későbbiekben meghatározott tömegkorlátozásra is figyelemmel lehet elhelyezni.

Személyszállító szolgáltatás keretében nem szállítható olyan tárgy amely:

áruküldemény

méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, nem rögzíthető biztonságosan.

A gépkocsi vezetője megtagadhatja olyan poggyász szállítását, amely a gépkocsit, más utasok egészségét, ruházatát vagy poggyászát beszennyezheti, illetve a biztonságos közlekedést zavarja.

A Szolgáltató Utasonként kettő (2) darab normálméretű bőrönd és egy (1) darab kézitáska elszállítását vállalja külön díj nélkül. Az útipoggyász összsúlya személyenként maximum 30 kg lehet. Az utas és a csomagok összsúlya lehetőleg ne haladja meg a 100 kilogrammot, a gépjármű terhelhetősége miatt! A gépkocsi vezetője a poggyászok súlyát utazás előtt súlymérő eszközzel ellenőrizheti. A súlymérés megtagadása az Utas részéről a poggyász, esetleg az Utas kizárásával járhat az utazásból. A kézitáska (ha szükséges) az utastérben az Utas lábánál, más utas kényelmét nem befolyásolva el kell férjen! Amennyiben az Utas a megengedett poggyásznál többet hoz, a Szolgáltató külön díj ellenében, és csak szabad hely esetén köteles azt elszállítani. Azokat a poggyászokat, melyek az Utasok épségét, egészségét, ruházatát esetleg a többi poggyász épségét veszélyeztetik a sofőr nem köteles a gépjárműbe berakni. Kézipoggyászban csak olyan tárgy szállítható, amit jogszabály, törvény, hatósági engedély nem tilt. A kézipoggyászok gépkocsiból történő ki- és berakását a gépkocsivezető végzi. Oda szállítása az Utas feladata.

A megengedett poggyászon felüli szállítás díja 0-25 kg-ig 25 €, és mindig előre egyeztetés szükséges. Kerekes székért, rokkant botért, gyermekkocsiért, gyermekülésért nem kell díjat fizetni a használója utazása esetén.

Egyéb dolgok szállítását előre egyeztetés után csak szabad csomagtér kapacitás és terhelhetőség esetén vállaljuk, de azok épségéért a szállítás közbeni sérüléséért felelősséget nem tudunk vállalni. Feltétel, hogy a szállítandó tárgy a gépkocsiban, az utasokban, azok poggyászaiban ne okozhasson sérülést, kárt. Kártérítésre ebben az esetben a szállított tárgy tulajdonosa kötelezett.

 

 

 

 

 

Személyszállító szolgáltatás keretében nem szállítható olyan tárgy, amely:

áruküldemény.

méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el, nem rögzíthető biztonságosan.

gazdátlan, kísérő nélküli csomag.

állatok, hobbi- és díszállatok is.

Magyarországon és az út során érintett országok, célország hatályos jogszabályai által tiltott áruk.

személyenként maximált mértéknél több áru.

vámköteles áru.

fertőző, betegséget okozó anyagot tartalmazó poggyász.

robbanó, gyúlékony, veszélyes, mérgező, undort keltő anyag.

kábítószer, tudatmódosító szer.

lőfegyver, lőszer, más fegyvernek minősülő tárgy.

engedélyköteles szúró- illetve vágóeszköznek minősülő tárgy.

a gépjármű tisztaságát, épségét veszélyeztető poggyász.

 

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az utazás során bárminemű panasz lépne fel az Utas részéről, azt 15 naptári napon belül írásban jelezheti aSzolgáltató felé. Ezt követően Szolgáltatónak 30 naptári nap áll rendelkezésére a panasz kivizsgálására, annak esetleges orvoslására.

Az utaztatást a Szolgáltató, illetve annak sofőrje az alábbi esetekben kártérítés, illetve fuvardíj visszafizetése nélkül megtagadhatja, ha az Utas:

utazási díja nem érkezett meg a Szolgáltató bankszámlájára.

nem rendelkezik érvényes személyi okmányokkal.

ittas, vagy a gépjárműben szeszes italt fogyasztott, tudatmódosító szer hatása alatt áll.

a gépjárműben dohányzott, tudatmódosító szert fogyasztott.

állapota, viselkedése veszélyt jelent a sofőrre, munkájára, a vele együtt utazókra.

a társadalmi együttélés szabályait viselkedése sérti.

nem tartja be az ÁSZF-ben foglalt szabályokat, előírásokat.

a többi utast zavarja, zaklatja, hangoskodik.

ruházata, saját személyi tisztasága nem megfelelő, sérti a többi utas utazási komfortját.

fertőző betegségben szenved.

kárt tett a szállító gépjárműben, felszereléseiben, Utasok egészségében, vagyontárgyaiban.

 

Záró rendelkezések:

Jelen ÁSZF-et, az utazás megrendelésével, az ebben foglaltakat az utas elfogadja.

A Szolgáltatónak jogában áll az ÁSZF egyes rendelkezéseit külön értesítés nélkül megváltoztatni.

A Szolgáltató az ÁSZF-et hivatalos weblapján a retourbus.com weboldalon, és a cég székhelyén teszi közzé.

Ezen ÁSZF közzététele az alábbi dátummal történik és 48 órával később lép hatályba.

Az ÁSZF-ben nem említett esetekben a Polgári Törvénykönyv az irányadó, polgári peres eljárás esetén az illetékes a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék.

 

Kecskemét, 2023.09.01.

 

György István Tamás

ügyvezető sk.